wspiera nas:
 

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest Oficjalny FanClub FNiN.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które posiadają konto na forum Oficjalnego FanClubu (www.forum.fnin.eu). Wyklucza się osoby zbanowane w momencie zakończenia konkursu. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą i wiedzą rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Nagrody w postaci egzemplarzy książek Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów przyznawane są w każdej z konkurencji, opisanych na stronie Konkursu (www.konkurs.fnin.eu). Nagradzanych jest po dwóch uczestników w konkurencjach literackiej i graficznej oraz jeden uczestnik w wyniku losowania.
 4. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę; w przypadku, gdy zwycięży w kilku konkurencjach, decyzję za którą z nich dostanie książkę podejmuje Zarząd forum.
 5. Dyskwalifikowane są prace wulgarne oraz obrażające bądź krzywdzące inne osoby. Ponadto FanClub zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac bez podania przyczyny.
 6. Każdy Uczestnik może przysłać tylko po jednej pracy na każdą z konkurencji.
 7. Uczestnik musi podać przy przysyłaniu pracy imię, nazwisko, adres oraz nick na forum FanClubu. Dane personalne będą wykorzystywane tylko do rozsyłania ewentualnych nagród.
 8. Każda z nadesłanych prac musi zostać wysłana jako objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 - oznacza to, że z pracy można dowolnie korzystać (np. wrzucić na wikiFNiN) jeśli poda się autora pracy. Szczegóły dotyczące licencji dostępne są pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
 9. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być do momentu zakończenia konkursu nigdzie publikowane.
 10. Wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie po dokonaniu oceny przez Zarząd FanClubu i/lub inne osoby powołane do tego celu przez Zarząd FanClubu. Opublikowane zostaną jedynie nicki zwycięzców poszczególnych kategorii oraz prace dopuszczone do udziału w konkursie, z zastrzeżeniem, iż Zarząd FanClubu może odstąpić od publikacji wybranych prac, jeśli uzna to za stosowne. Nie będą udzielane żadne dodatkowe informacje odnośnie wyników konkursu. 
 11. Prace można nadsyłać do dnia 10.11.2014r. włącznie do godz. 23:59.
 12. Wszystkie nierozstrzygnięte tu sprawy rozstrzyga Zarząd FanClubu.